Ухвалено постанову № 216 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення БПР працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік».

Ухвалено постанову № 216 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення БПР працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік».

2023-03-17T08:51:09+02:00 14.03.2023|
10 березня 2023 року було ухвалено постанову № 216 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення БПР працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік».
📌 Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування витрат на здійснення БПР лікарів ЗОЗ комунальної форми власності, які працюють за основним місцем роботи у цих ЗОЗ, яке не може перевищувати 2000 гривень на одного лікаря у поточному році.
Структурні підрозділи отримують бюджетні кошти пропорційно до кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, які потребують навчання на заходах безперервного професійного розвитку, крім лікарів, які:
⭕️ отримали путівку на проходження циклів тематичного удосконалення в закладах вищої та післядипломної освіти за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти”;
⭕️ проходили підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та державну оцінку компетентностей як працівники системи екстреної медичної допомоги та отримали відповідний документ.
📋 Після проходження навчання на заході безперервного професійного розвитку лікар надає закладу охорони здоров’я комунальної форми власності за основу про оплату власної участі у цьому заході та завірену в установленому порядку копію підтвердного документа про проходження навчання на заході безперервного професійного розвитку.
📒 Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності щомісяця з 1 по 5 число (за грудень — до 18 грудня поточного року) подають за визначеною МОЗ формою звіт структурним підрозділам щодо кількості лікарів, які пройшли навчання на заходах безперервного професійного розвитку та потребують відшкодування витрат на здійснення безперервного професійного розвитку, а також відомості про фактично понесені витрати кожним лікарем за навчання і суми, які підлягають відшкодуванню відповідно до вимог цього Порядку.
🏦 Бюджетні кошти для відшкодування лікарям витрат на здійснення безперервного професійного розвитку зараховуються на рахунки закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, відкриті в банках в установленому законодавством порядку
🥼Заклад охорони здоров’я комунальної форми власності протягом п’яти робочих днів після отримання бюджетних коштів від структурних підрозділів здійснює відшкодування лікарям витрат на здійснення безперервного професійного розвитку шляхом перерахування на поточні рахунки лікарів
 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-vykorystannia-koshtiv-peredbachenykh-u-derzhavnomu-biudzheti-dlia-zdiisnennia-bezperervnoho-profesiinoho-rozvytku-i100323-216?fbclid=IwAR3epL9VJpd1yZemHoo-5MQXxzoKjoimYo9-Iehi2zdxZNNEDKidV9TUmpc