Порядок складання, подання запиту на інформацію
Порядок складання, подання запиту на інформацію 2021-03-05T12:27:45+02:00

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію – це звернення фізичної або юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи до розпорядника інформації – управління охорони здоров’я Луцької міської ради про надання публічної інформації, яка перебуває у його володінні.

Запитувач має право звернутись до управління охорони здоров’я Луцької міської ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто, чи ні, без пояснення причини подання інформаційного запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач інформації оплачує витрати на копіювання та друк документів.

Запити, адресовані начальнику управління охорони здоров’я приймаються:

  • поштою на адресу: Управління охорони здоров’я Луцької міської ради, м.Луцьк, пр-т Волі 1а, 43025;
  • факсом – за номером -(0332) 723415;
  • телефоном – за номером: (0332) 724653;
  • електронною поштою – за адресою: uoz@lutskrada.gov.ua;

Письмові запити та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити, що надійшли  поштою, електронною поштою, факсом, у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням режиму роботи управління охорони здоров’я:

понеділок – четвер (з 08.30 до 17.30)
п’ятниця  (з 08.30 до 16.15)

Запити не приймаються під час обідньої перерви ( з 13.00. до 13.45), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

Запитам, які надійшли у робочий день до 16.00, присвоюється дата фактичного дня надходження запиту. Запитам, які надійшли після 16.00, присвоюється реєстраційна дата наступного робочого дня за фактичним днем їх надходження.

Відповідь на запит надається запитувачу протягом п’яти робочих днів з дня його отримання.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, у резолюції встановлюється строк надання відповіді не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання  або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

Інформація на запити надається безкоштовно:

  • особі у разі надання івнформації про неї;
  • запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання або друк документів  у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. 

Запит може бути перенаправлено належному розпоряднику інформації:

  • комунальним закладам охорони здоров’я міста Луцька.

Звіти про надходження та опрацювання запитів розміщуються на офіційному сайті управління охорони здоров’я.                           Місце для роботи із запитами, копіями документів знаходиться  в приймальній начальника управління за адресою:43025, м.Луцьк,пр-т Волі, 1а
тел. (0332) 72 46 53
uoz@lutskrada.gov.ua