Перелік адміністративних послуг виконавчих органів Луцької міської ради, що надаються через департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради

Перелік адміністративних послуг виконавчих органів Луцької міської ради, що надаються через департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради

2023-01-09T15:35:36+02:00 09.01.2023|

Перелік адміністративних послуг виконавчих органів Луцької міської ради,

що надаються через департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради

№ з/п

Код послуги

Іденти-фікатор послуги

(на Гіді (Портал Дія))

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги

Місця подання документів та отримання результату послуги

Управління охорони здоров’я

1

81/17/01

00122

Підготовка заяви (подання) до суду про призначення опікунів і піклувальників над недієздатними та обмежено дієздатними особами

Безоплатно

1. Департамент ЦНАП

2. Філії 1 та 2 департаменту ЦНАП

3. ВРМ департаменту ЦНАП

2

82/17/02

01339

Видача довідки про встановлення опікунства над недієздатною особою

Безоплатно

1. Департамент ЦНАП

2. Філії 1 та 2 департаменту ЦНАП

3. ВРМ департаменту ЦНАП

3

304/17/03

00123

00124

00126

00127

001981

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, щодо іншого цінного майна; управлінням нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управлінні іншій особі за договором

Безоплатно

1. Департамент ЦНАП

2. Філії 1 та 2 департаменту ЦНАП

3. ВРМ департаменту ЦНАП

4

305/17/04

00129

00130

01980

Видача дозволу піклувальнику для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів щодо іншого цінного майна

Безоплатно

1. Департамент ЦНАП

2. Філії 1 та 2 департаменту ЦНАП

3. ВРМ департаменту ЦНАП

81 ІК-КП оновлено 15.12.22 новий зразок

82 ІК-КП

304 ІК-КП

305 ІК-КП