Інформація про роботу управління охорони здоров’я за 2021 рік

Інформація про роботу управління охорони здоров’я за 2021 рік

2022-04-12T09:58:24+03:00 12.04.2022|

Управління утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним їй, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади підпорядковується в своїй діяльності міському голові та виконавчому комітету міської ради.

Управління є уповноваженим виконавчим органом Луцької міської ради, який здійснює управління установами, організаціями та підприємствами сфери охорони здоров’я комунальної власності Луцької міської територіальної громади (надалі – КПОЗ).

 1.Управління діяльністю комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької МТГ у 2021 році (надалі – КПОЗ): затверджуються фінансові плани КПОЗ на 2021 рік, щоквартальні зміни до фінансових планів та здійснюється контроль за їх виконанням із затвердженням щоквартальних звітів; погоджуються структури КПОЗ, зміни до них; узгоджуються проєкти Статутів КПОЗ та зміни до них (підготовлено 4 проєкти рішень); укладаються з КПОЗ договори про медичне обслуговування за рахунок коштів міського бюджету; здійснюються інші повноваження згідно з чинним законодавством та відповідно до рішень Власника; забезпечується здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; постійно забезпечується доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління, в тому числі на офіційному сайті УОЗ; затверджуються тарифи на надання платних послуг КПОЗ. Крім того, управлінням підготовлено 127 наказів з організаційно-методичної та  основної діяльності управління, як реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я на території Луцької МТГ та 109 наказів з інших питань; також розроблено програми «Здоров’я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» та «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки», які затверджені рішеннями міської ради і контроль за виконанням заходів цих програм, внесення змін до них, що потребує виробнича необхідність, покладено на управління (підготовлено 3 проєкти рішень міської ради).

2. Розвиток мережі комунальних підприємств охорони здоров’я для забезпечення населення медичною допомогою: підготовлено 7 проєктів рішень міської ради для передачі рухомого та нерухомого майна приєднаних територій в оперативне управління комунальним підприємствам охорони здоров’я ЛМТГ приєднаних ОТГ з 01.01.2021 року і 2 проєкти рішення виконавчого комітету про функціонування приєднаної мережі. Проведена реорганізація комунальної галузі охорони здоров’я шляхом приєднання комунальних центрів первинної медичної допомоги до КП «Медичне об’єднання Луцької МТГ» та створене КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької МТГ» (підготовлено 8 проєктів рішень міської ради).

3.Забезпечення фінансово-економічної діяльності галузі охорони здоров’я Луцької МТГ: є головним розпорядником бюджетних коштів, що можуть надходити з державного, обласного та місцевого бюджетів та постійно забезпечує затвердження відповідних паспортів бюджетних програм, змін до них, складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм; готує пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень у визначеному законодавством порядку; здійснює складання зведеного кошторису та зведеного плану асигнувань з місцевого бюджету; в установленому порядку здійснює розподіл бюджетних асигнувань для КПОЗ; за звітними даними приймає участь у проведенні аналізу мережі КПОЗ та їх фінансово-господарської діяльності; бере участь у визначенні необхідних обсягів фінансових ресурсів на забезпечення галузі охорони здоров’я Луцької МТГ; здійснює планово-фінансовий супровід відповідних місцевих цільових програм та вносить необхідні зміни до них (підготовлено 2 проєкти рішень міської ради); опрацьовує звітність КПОЗ для узагальнення. Також підготовлено 2 проєкти рішень міської ради щодо звернення депутатів до керівних органів держави про стан фінансування КПОЗ.

4.Робота зі зверненнями громадян: за підсумками роботи січня місяців 2021 року до управління охорони здоров’я міської ради надійшло 290 звернень. Безпосередньо до управління охорони здоров’я міської ради надійшло 22 звернення громадян. На особистому прийомі начальником управління охорони здоров’я Луцької міської ради прийнято 79 громадян. Зареєстрованих телефонних звернень прийнято 397. Усі звернення опрацьовані, відповіді надано у терміни, визначені Законом України «Про звернення громадян». Також надійшло 42 запити на надання інформації, на які було надано відповіді згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відмов у розгляді звернень громадян з формальних та інших підстав у звітному періоді не було.

5.Делеговані повноваження виконавчим комітетом Луцької міської ради, як органом опіки та піклування над недієздатними та обмежено дієздатними особами, управлінню охорони здоров’я Луцької міської ради: за звітний період 2021 року управлінням підготовлено 32 проєкти рішень виконавчого комітету. Юристом управління відвідано 143 судових засідань окремого провадження; підготовлено 38 заяв (подань) органу опіки та піклування про призначення опікунів/піклувальників до Луцького міськрайонного суду Волинської області; підготовлено 20 клопотань про продовження строку дії рішення про визнання фізичних осіб недієздатними та обмежено дієздатними.

6.Відповідно до плану роботи міської ради управлінням підготовлено інформацію щодо питань, які розглядались на засіданнях постійних комісій: з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів – Звіт про стан виконання Комплексної міської програми «Здоров’я лучан» у 2020 році; з питань дотримання прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту – «Інформація щодо використання благодійних внесків в закладах охорони здоров’я міста Луцька»; з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови – «Інформація про роботу надавачів первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади».

7.Координація роботи комунальної галузі охорони здоров’я Луцької МТГ в умовах пандемії COVID-19: відповідно до Рекомендацій для створення Центрів вакцинації населення від COVID-19, наданих Міністерством охорони здоров’я України, в м.Луцьку створено Центри масової вакцинації від COVID-19 на базі чотирьох структурних підрозділів (центрів первинної медичної допомоги) КП «МО ЛМТГ», окрім того, функціонують 8 пунктів вакцинації в АЗПСМ. Додатковий пункт вакцинації організовано в приміщенні обласного драмтеатру. Мобільні бригади вакцинації працюють у місцях перебування організованих колективів. На території Луцької міської територіальної громади показники щоденної вакцинації становлять від 20 до 50 відсотків середньодобового показника по Волинській області. Проводяться інформаційні заходи з активізації та популяризації вакцинальної кампанії. Також був підготовлений проєкт рішення міської ради щодо звернення депутатів до державних органів влади про незгоду на виключення комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади з переліку опорних лікарень для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Проводиться щоденний моніторинг вакцинації та захворюваності на COVID-19, завантаженості ліжок з метою інформування керівництва міста.

8.Комунікація з мешканцями Луцької МТГ: начальник управління Лотвін В.О. регулярно здійснює інформування громадян про стан і проблеми комунальної галузі охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади в рамках проведення реформування та її функціонування в умовах поширення коронавірусу COVID-19 через засоби масової інформації (телеканали, преса), вебресурси та шляхом надання усних консультацій; працює телефон «гарячої лінії»; постійно оновлюється інформація на сайті управління через Фейсбук та офіційному вебсайті.

9.Загальні заходи: відповідно до розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 23.03.2021 № 135 «Про Госпітальну раду при обласній державній адміністрації» до персонального складу Госпітальної ради увійшов начальник управління охорони здоров’я Лотвін В.О., яким було взято участь у трьох засіданнях Госпітальної ради. Працівниками управління та безпосередньо начальником прийнято участь у 44 робочих нарадах проведених УОЗ ВОДА (ZOOM). Протягом звітного періоду управління працювало у штатному режимі,забезпечуючи виконання доручень виконавчого комітету Луцької міської ради, міського голови, заступників міського голови та взаємодію із структурними підрозділами виконавчого комітету, УОЗ ВОДА; прийнято участь у роботі робочих груп, в складі Координаційної Ради з питань протидії домашнього насильства, наркоманії, торгівлі людьми, участь в Опікунській раді; участь у роботі комісій ДСП, участь у роботі комплексної групи з гендерних питань, здійснення інших повноважень, делегованих управлінню відповідно до чинного законодавства України.