Розпочалася третя хвиля підписання договорів із НСЗУ.

Розпочалася третя хвиля підписання договорів із НСЗУ.

2018-11-28T09:50:23+00:00 28.11.2018|

З 26 листопада 2018 р. почалася третя хвиля підписання договорів із НСЗУ.

Відповідне оголошення № 3 від 26 листопада 2018 р. з’явилося на офіційному сайті відомства.

Оголошення про початок третьої хвилі

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 6 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — Договір) на умовах, викладених нижче.

Медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з Договором

Медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги (ПМД), передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 р. № 504.

Спеціальні умови надання медичних послуг за Договором

Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2019 рік, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах (далі — заявник), має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391.

Спосіб подання заяв про укладення Договору

Заявник подає до НСЗУ заяву шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій зареєстрований заявник. Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити до заяви у вигляді сканованих документів за встановленими формами у форматі PDF (далі — заява та додатки).

Важливо

Під час заповнення заяви необхідно зазначити таку інформацію:

  • прізвище, ім’я та по батькові підписанта договору зі сторони надавача та документ, який підтверджує його повноваження;
  • місця надання послуг та перелік лікарів, які надають ПМД у відповідному місці надання медичних послуг;
  • чисельність наявного населення, яку обслуговує комунальний заклад охорони здоров’я відповідно до додатку 4 до заяви. (чисельність наявного населення на території адміністративно-територіальної одиниці має відповідати офіційним даним Держстату станом на 01.01.2018 р. Офіційна інформація про наявне населення в розрізі регіонів, районів, міст, селищ міського типу доступна за посиланням). Цей пункт стосується лише заявників, які є одними з кількох комунальних закладів охорони здоров’я, що надають ПМД, у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;
  • банківські реквізити заявника;
  • строк дії договору (потрібно зазначити 01.01.2019 р. — 31.12.2019 р.);
  • перелік залучених осіб (підрядників) заявника.

Строк подання Заяв про укладення Договору

Строк подання заяви та додатків спливає о 18 годині 00 хвилин за Київським часом 20 грудня 2018 р. Заяви про укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.

З метою забезпечення можливості заявникам вчасно виправити помилки у заяві та поданих документах НСЗУ рекомендує подавати заяви та додатки не пізніше 17 грудня 2018 р.

Перелік додатків до Заяви (форми додаються)

Додаток 1. Сканована копія документа, що підтверджує повноваження особи на підписання договору від імені заявника, а саме:

  • повідомлення про відповідність згідно зі встановленою формою.

Додаток 2. Відомості про залучених осіб (підрядників) заявника. У разі якщо залучені особи відсутні, про це необхідно вказати у додатку.

Додаток 3. Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевих бюджетів яких здійснюється фінансування заявника, з переліком усіх закладів охорони здоров’я, які надають ПМД та фінансуються з цих місцевих бюджетів. Додаток 3 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.

У разі якщо заявник отримує фінансування на забезпечення надання ПМД з кількох місцевих бюджетів, зазначені листи подаються від усіх відповідних органів місцевого самоврядування.

Додаток 4. Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевого бюджету яких здійснюється фінансування заявника, із зазначенням кількості наявного населення на території обслуговування заявника станом на 01.01.2018 р.

Додаток 4 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.

Додаток 4 подається лише у випадку, якщо заявник є одним з кількох надавачів ПМД у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Сумарна кількість наявного населення на територіях обслуговування всіх заявників у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці має дорівнювати кількості наявного населення цієї адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату.

Особливості подання додатків

Додаток 1 подається окремим файлом у вигляді сканованої копії підписаного документа у форматі PDF. Додаток 1 є обов’язковим для заявників усіх форм власності, який потрібно прикріпити до заяви.

Додатки 2, 3, 4 подаються у вигляді сканованих копій підписаних документів у форматі PDF одним файлом, який потрібно прикріпити до заяви.

Що робити закладам, які мають чинні договори з НСЗУ

До уваги комунальних закладів охорони здоров’я, які мають чинні договори з НСЗУ: необхідно отримати у Ваших власників нові додатки 3, 4 з актуальною інформацією. Документи, датовані червнем–липнем 2018 р., які Ви подавали до НСЗУ раніше, не прийматимуться.

Важливо

У разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви, звертайтеся до операторів електронних медичних інформаційних систем, у яких ви зареєстровані.

У разі наявності будь-яких інших питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви, звертайтеся на адресу електронної пошти: dohovir@nszu.gov.ua