Інформація про хід виконання у 2018 році Комплексної міської програми «Здоров’я лучан» на 2018–2020 роки

Інформація про хід виконання у 2018 році Комплексної міської програми «Здоров’я лучан» на 2018–2020 роки

2018-10-18T11:12:04+03:00 18.10.2018|

На виконання рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 № 34/17 в місті Луцьку діє  Комплексна міська програма «Здоров’я лучан» на 2018-2020 роки (далі – Програма).

Програма спрямована на вирішення нагальних проблем охорони здоров’я в місті.

Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення м. Луцька, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я, поширення стандартів здорового способу життя та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг, як передумова підвищення показників якості та тривалості життя.

Аналіз стану здоров’я населення м. Луцька свідчив про зростання смертності, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, зростання поширеності хвороб, що потребувало прийняття Програми.

Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються негативною динамікою. Зростають захворюваність і смертність від раку в зв’язку із несприятливою екологічною ситуацією та старінням населення.

Здоров’я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров’я, а інтегральним показником успішності функціонування держави, усіх її інституцій. Погіршення стану здоров’я зумовлене насамперед комплексом не тільки медичних, а й соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим способом життя населення.

Виконання Програми дозволяє поліпшувати стан здоров’я населення, подовжувати активне довголіття та тривалість життя, задовольняти потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечувати справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я.

Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок поєднання коштів державного, обласного, міського бюджетів та інших, не заборонених законодавством джерел.

Обсяг фінансування Програми з бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

Програма поєднує дев’ять пріоритетних завдань, акумулюючи реалізацію заходів по всіх напрямках діяльності галузі охорони здоров’я міста:

 • державна політика в сфері охорони здоров’я;
 • імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб;
 • боротьба з онкологічними захворюваннями;
 • цукровий діабет;
 • боротьба із захворюваннями на туберкульоз, СНІД;
 • охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров’я;
 • кращі можливості для інвалідів; стоматологічна допомога;
 • первинна медико-санітарна допомога.

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладена на управління охорони здоров’я Луцької міської ради.

Зусилля управління спрямовуються  на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх медичною апаратурою, запровадження нових форм роботи і передового досвіду, втілення сучасних лікувально-діагностичних та наближення первинної медико-санітарної допомоги до населення. Прийняття Програми надало можливість вирішувати нагальні проблемні питання комунальних закладів охорони здоров’я.

Для виконання Програми на 2018 рік за рахунок коштів бюджету розвитку міста для проведення капітальних видатків комунальним закладам охорони здоров’я  передбачається 7748,4 тис. грн. і за підсумками 9 місяців 2018 року ними освоєно 4229,0 тис. грн. (55%). Зокрема, виділено з бюджету розвитку міста для потреб:

– КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 2342,1 тис. грн. на співфінасування з державного бюджету придбання медичного обладнання (відео-процесор ендоскопічний) та 63,6 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації проведення капітального ремонту приміщення рентгенологічного кабінету;

– КП «Луцький клінічний пологовий будинок» – 1445,8 тис. грн. для проведення капітального ремонту сходових клітин та приміщення першого поверху жіночої консультації;

– КП «Луцька міська дитяча поліклініка» – 400,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту кабінетів рентгену; 200,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту кабінетів профілактичних щеплень; 205,0 тис. грн. на придбання УЗД датчика педіатричного; 25,0 тис. грн. на придбання компресора для стоматологічного відділення;

– КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2» 2200,0 тис. грн. на придбання рентгенівського комплексу на два робочих місця; 70,0 тис. грн. для придбання комп’ютерної оргтехніки;

– КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №1» 50,0 тис. грн. для придбання комп’ютерної оргтехніки; 80,0 тис. грн. на капітальний ремонт системи теплопостачання АЗПСМ (вул. Корольова);

– КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 3» 60,0 тис. грн. для придбання комп’ютерної оргтехніки; 500,0 тис. грн на проведення капітального ремонту третього поверху закладу (виготовлена проектно-кошторисна документація);

– КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» 50,0 тис. грн. для придбання комп’ютерної оргтехніки.

У зв’язку із відсутністю декларованих цін на лікарські засоби здійснюється надання адресної грошової допомоги пільговим категоріям населення для відшкодування вартості безоплатних рецептів на ліки за життєвими показами. Протягом останніх років сума коштів, яка виділялась для забезпечення безоплатно лікарськими засобами пільгових категорій мешканців міста постійно зростала із 500 тис. грн. в 2013 році до 7,3 млн. грн. у 2018 році.

На забезпечення медикаментами  хворих пільгової категорії громадян, які потребують постійного дороговартісного лікування та замісної терапії за життєвими показами за рахунок коштів з міського бюджету на 2018 рік затверджено 7825,0 тис. грн. для 1703 чол., у тому числі для дітей хворих на цукровий діабет 1121,9 тис. грн. (2017 рік – 919,7 тис. грн.). Для порівняння: на 2014 рік уточнюючий обсяг коштів становив 1167,9 тис. грн. для 1752 чол., початково на 2015 рік  – 1815,1 тис. грн. для 872 чол., на 2016 рік – 2354,1 тис. грн. для 1552 чол., з уточненням на 2017 рік – 5799,0 тис. грн. для 1811 чол. Динаміка зростання в порівнянні з 2014 роком – 570%.

Станом на 01.10.2018 відповідно до рішень Луцької міської ради передано департаменту соціальної політики 2942,0 тис. грн. для надання адресної грошової допомоги (започаткована практика з 2015 року у зв’язку з відсутністю декларованих цін на життєво необхідні лікарські препарати).

Крім того, за вказаний період закладами для 1679 хворих було відшкодовано вартість безоплатних рецептів  на суму  3455,2  млн. грн. (76% від річного обсягу). Середній обсяг витрат за січень-вересень 2018 року на одного хворого 2057,89  грн. (у 2017 році за відповідний період – 668,20 грн.).

Здійснюється зубопротезування пільговим категоріям громадян відповідно до виділених коштів з міського бюджету на 2018 рік – 453,9 тис. грн. (в 2014 році – 98,0 тис. грн.; в 2015 році – 333,0 тис. грн.; в 2016 році – 350,5 тис. грн; в 2017 році – 375,1 тис. грн). За 9 місяців 2018 року фактично використано 340,4 тис. грн. (75% від планових показників на відповідний період);

 • на закупівлю туберкуліну з бюджету міста на 2018 рік виділено КП «Луцька міська дитяча поліклініка» 150,0 тис. грн.;
 • на придбання витратних матеріалів для забезпечення виконання регіональної програми «Волинькард» КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 321,0 тис. грн.;
 • на придбання імунобіологічних препаратів для КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 600,0 тис. грн.;
 • на придбання суспензії для ендотрахіального введення новонародженим для КП «Луцький клінічний пологовий будинок» – 150,0 тис. грн.;
 • на придбання путівок для санаторно-курортного лікування дітей із цукровим діабетом (з урахуванням наявних протипоказів до санаторно-курортного лікування) з розрахунку 20 430 грн. на одну путівку – 224,7 тис. грн. (КП «Луцька міська дитяча поліклініка»). У зв’язку з неможливістю провести тендер на закупівлю путівок, кошти були передані на департамент соціальної політики Луцької міської ради для надання адресної грошової допомоги.

Для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну міському бюджету на 2018 рік було виділено з державного бюджету 3839,8 тис. грн. при потребі 9881,4 тис. грн. для 1171 мешканця міста Луцька. Незабезпеченість у видатках на рік становила 4,5 місяці. З бюджету міста, враховуючи відсутність коштів, що призводить до створення соціальної напруги та може негативно вплинути на стан здоров’я інсулінозалежних пацієнтів за рахунок зменшення видатків, передбачених заходами Програми виділено 1 млн. грн. на серпень-вересень та 500 000 грн. додатково на жовтень з місцевого бюджету.

Запроваджено у широку практику лікування хворих з інфарктом міокарду із використанням методів тромболізису, ангіографії, стентування серцевих артерій та інших методик.

Виконання Програми дає можливість забезпечити:

– підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення;

– покращення забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, дороговартісними витратними матеріалами медичного призначення;

– покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста.

Крім того, з бюджету розвитку міста за 9 місяців поточного року було виділено 18 928,5 тис. грн. управлінню капітального будівництва міської ради для проведення капітальних ремонтів і реконструкції приміщень комунальних підприємств охорони здоров’я, зокрема :

 • на капітальний ремонт приміщення КП «Луцька міська клінічна лікарня» 1550,0 тис. грн., профінансовано 1027,0 тис. грн.;
 • на заміну двох ліфтів у КП «Луцька міська клінічна лікарня» 3840 тис. грн, профінансовано 1647,5 тис. грн.;
 • на реконструкцію патанатомічного корпусу КП «Луцька міська клінічна лікарня» 870,0 тис. грн., профінансовано 702,0 тис. грн.;
 • на капітальний ремонт приміщення КП «Луцький центр медичної допомоги №2» 1200,0 тис. грн., профінансовано 1200,0 тис. грн.;
 • на капітальний ремонт приміщення першого поверху КП «Луцький центр медичної допомоги № 3» 386,0 тис. грн., профінансовано 39,5 тис. грн.;
 • на капітальний ремонт приміщення першого поверху жіночої консультації КП «Луцький клінічний пологовий будинок» 1500,0 тис. грн., профінансовано 1500,0 тис. грн.;
 • на виготовлення проектно-кошторисної документації проведення реконструкції приміщення КП «Луцький центр медичної допомоги» для створення реабілітаційного центру для учасників ООС 32,5 тис. грн., профінансовано 12,7 тис. грн.;
 • на капітальний ремонт приміщення АЗПСМ в мікрорайоні Вересневе КП «Луцький центр медичної допомоги №1» 9550,0 тис. грн., профінансовано 9550,0 тис. грн.

Виконання заходів Програми проводиться в умовах реформування первинної медичної допомоги. З 01 квітня розпочата кампанія по заключенню декларацій між лікарями, які надають первинну медичну допомогу та населенням. На 10 жовтня 2018 року в місті підписано 120 995 декларацій (56% від загальної кількості).

Комунальні підприємства охорони здоров’я в умовах реформування потребують проведення капітальних ремонтів приміщень, поновлення технологічного обладнання (ліфти, холодильники, кухонне обладнання, пожежні сигналізації та ін.), забезпечення комп’ютерною та організаційною технікою, оснащенні сучасною медичною апаратурою, а також у виділенні достатніх коштів для закупівлі ефективних лікарських засобів пільговим категоріям громадян та наданні невідкладної медичної допомоги.