Порядок складання, подання запиту на інформацію

Публічна інформація

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію – це звернення фізичної або юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи до розпорядника інформації – управління охорони здоров’я Луцької міської ради про надання публічної інформації, яка перебуває у його володінні.

Запитувач має право звернутись до управління охорони здоров’я Луцької міської ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто, чи ні, без пояснення причини подання інформаційного запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач інформації оплачує витрати на копіювання та друк документів.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (якщо є такий);
  2. загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
  3. підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту ви можете звернутися

  • усно: телефон 0332 72-46-53
  • письмово: Управління охорони здоров’я Луцької міської ради, пр-т Волі, 1А, м. Луцьк, 43000;

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

  • Від фізичної особи; /бланк/
  • Відhttp://lutskzdorov.org.ua/zapyt_fiz.doc юридичної особи; /бланк/
  • Від об’єднань громадян; /бланк/
Публічна інформація
Паспорти бюджетної програми
Публічна інформація
Накази про виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО

наказ-3 Виконання програми   

Публічна інформація
Наказ про кошти на безоплатні рецепти для пільгових категорій населення

наказ-4- Про кошти на безоплатні рецепти